كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) منتظر

منتظر
[ شناسنامه ]
مردم را الگو کنيد ...... پنج شنبه 91/12/3
کبريت هاي سوخته ...... چهارشنبه 91/12/2
آهنرباي عربي ...... سه شنبه 91/12/1
مرسي مبارک ...... يكشنبه 91/11/29
حزب فقط حزب الله ...... جمعه 91/11/27
دماغ هاي سوخته عربي ...... چهارشنبه 91/11/25
وقتي ورق بر گردد ... ...... سه شنبه 91/11/24
تو به ما جرأت طوفان دادي !!! ...... دوشنبه 91/11/23
آموزش عملي ولايتمداري ...... يكشنبه 91/11/22
رد پاي صهيون ...... شنبه 91/11/21
ايران ، برنده بازي ...... چهارشنبه 91/11/18
نهايت ولايت مداري ...... دوشنبه 91/11/16
دٌم خروس ِجو بايدن !!! ...... يكشنبه 91/11/15
دروغ پردازي عمومي ...... پنج شنبه 91/11/12
ردپاي لايارد ...... چهارشنبه 91/11/11
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها